Varovné padělky

Dodáváme celosvětově
Kontaktujte nás prosím za dodací podmínky vaší země

Chceme vás upozornit na hojnost bezpočtu výrobců zařízení pro street workout na domácím trhu. Buďte velmi ostražitá, zejména pokud jde o producenty, jejichž webové stránky obsahují pouze nakreslené (2D, 3D) designem a neobsahují fotografie skutečných objektů, které zkonstruovali.

Tito výrobci postrádají technologii a zkušenost s výrobou a instalací zařízení pro street workout. Zejména pokud jde o spojovací uzly, zajišťující spolehlivost a bezpečnost struktur obecně. Při volbě dodavatele buďte opatrní a mějte na paměti, že zdraví a život mladých lidí závisí na kvalitě zařízení. Nevystavujte své děti zbytečnému riziku!

calisthenic equipment
calisthenics equipment
workout equipment
workout kids
calisthenics equipment
Scroll to Top